KINDEREN

Pianoles voor jonge kinderen vanaf 7 jaar

Soms geven kinderen, wanneer ze nog maar  heel klein zijn, al aan interesse te hebben voor een instrument.  Deze kinderen hebben doorgaans veel gevoel voor muziek en verdienen het jong te starten.

Natuurlijk zijn er ook kinderen voor wie muziek een geheel nieuwe wereld is. Zij hebben vaak wat meer tijd en aandacht nodig om ze warm te laten lopen voor (piano)muziek.

Mijn ervaring is, dat het wel degelijk loont deze kinderen er doorheen te helpen. Later op de middelbare school zijn ze er blij mee. Ze zijn dan goed voorbereid om mee te kunnen doen met allerlei muzikale activiteiten.

kinderpagina-hoofdfoto.jpg

 

Pianoles aan huis

Vooral voor gezinnen is het prettig als de kinderen niet steeds naar les gebracht hoeven te worden.

Voor mij is het een voordeel de kinderen in hun eigen omgeving te kunnen zien. Ik maak dan gemakkelijker contact en de lessen verlopen veel spontaner. Bovendien is er meer contact met de ouders.

Voor pianoles in de regio's Leeuwarden, Bolsward lukt het meestal wel op redelijke termijn af te spreken.

Methodes

Over methodieken kun je boeken vol schrijven. Er is gelukkig ruime keuze, wat mij weer de gelegenheid geeft te kijken wat het beste bij de leerling past.

Soms is het bijvoorbeeld vooral nodig het gehoor wat te stimuleren, bij anderen juist de motoriek of het doorgronden van  het notenschrift.

Als aanvulling op deze methodes zoek ik vaak nog voordrachtstukken die bij de leerling in de smaak vallen. Naar wens populair of klassiek. 

Oefenen

Vooral voor jonge kinderen is het vaak lastig om gedurende de week al het geleerde op een doelmatige manier te oefenen. Daarom besteed ik er in de les veel aandacht aan hoe zij dit het best kunnen doen. Bijvoorbeeld in muziek komen patronen voor die steeds terugkomen. Door deze te leren herkennen en te onthouden, spelen de kinderen de stukjes veel sneller. Hierdoor blijven ze enthousiast en ontwikkelen verder.

Een aardige bijkomstigheid hiervan is, dat goed muziekonderwijs en een doordachte begeleiding van het oefenen, ook vaak de schoolprestaties verbeteren. Het helpt de kinderen vooral goed te concentreren en hun tijd efficiënter te gebruiken door de slimmere manier van leren. 

Voorspelen

Op de jaarlijkse voorspeelmiddag laten de kinderen zich met veel enthousiasme horen.

In ons verbouwde pakhuis hebben wij voldoende ruimte voor dit soort concertjes. De kinderen spelen dan, in aanwezigheid van familie en vrienden, op onze prachtige Steinway-vleugel. Hierdoor klinkt hun spel op de best mogelijke manier en krijgen de toehoorders een goede indruk van hun vorderingen.

Gelukkig slagen mijn vrouw en ik er meestal in de kinderen gedurende hun hele schooltijd gemotiveerd te houden. Daardoor behalen zij een aantrekkelijk niveau en is het voor de jongere leerlingen erg inspirerend te horen waar ze voor werken en wat ze kunnen bereiken.

Ik vind het voor publiek spelen voor kinderen erg belangrijk. Het voorbereiden, de repetities en het uiteindelijke concert leert de kinderen zich geconcentreerd te presenteren en de daarbij behorende spanning te overwinnen.

Ook hier blijkt weer dat dit op school erg van pas komt. Denk aan spreekbeurten e.d.